Lilamobil 04.09.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Offline Stok Kartı Listesine (Web Servis)Sayfalandırma Bilgileri Eklendi.
 2. Offline Stok Kartı Listesine Sayfalandırma Max Kayıt Sayısı (20.000) olacak şekilde güncellendi (Varsayılan 1. Sayfa 100 Kayıt). Diğer servislerde Max Kayıt Sayısı 500 idi
 3. Web Servis ile Cari Extre Çekimlerine Cari Kod Eklendi. Cari Kod ilede Extre çekilebilmektedir.
 4. Ürün Tanımlarında Toplu Değiştirmede Seçilirse; seçili kayıtlar için, seçilmezse filtre kriterlerine göre tüm kayıtlar için güncelleme yapar.
 5. Fiyat Listesi Aktarmada da Seçilirse; seçili kayıtlar için, seçilmezse filtre kriterlerine göre tüm kayıtlar için aktarma yapacak şekilde değiştirildi.
 6. B2B / E-Ticaret Entegrasyonu Eklendi.
 7. Web Servise "GetUrunFiyatListesi" ve "SaveUrunFiyatListesi" Servisleri Eklendi.
  Lilamobil 21.08.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Muhasebe Raporlarına ve Beyanname Tanımlarına "GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ (1032)" Eklendi
 2. Alış/Satış Fiyatlarına Ürün Resimleri Eklendi.
 3. Cari Hesap Tanımları ve Listesine Alış/Satış Fiyat Listesi Filtresi eklendi. Listeye Alış/Satış Fiyat listesi kolonu eklendi.
 4. Ofline İşlemlere Alış Faturası (Belge Kod : 3), Stok Giriş (Belge Kod : 25), Stok Çıkış (Belge Kod : 26) Eklendi
 5. Web Servis "Ofline Stok Kartı Listesine" Sayfalandırma Eklendi (Varsayılan 1. Sayfa 100 Kayıt, Max 500 Kayıt çekilecektir.)
 6. "Kibo Web Sipariş"e sayfalandırma eklendi. 
 7. Fatura Tasarımlara "NetBirimFiyat" (İskonto Düşülmüş Birim Fiyat Vergiler Dahil) ve "Raf / Lokasyon" bilgisi eklendi.
 8. Firma Parametrelerine "Depo Virman Fiyat Listesi" (Virman Yaparken Getirilecek Fiyat Listesi) ve "Kitap Arama Fiyat Listesi" Kitap Modülünde Kitap Arama kısmında Kullanılacak fiyat listesi eklendi.
 9. Alış/Satış Detay Listesine "Satınalma Sipariş No" ve "Tarih" filtresi eklendi.
 10. Entegrasyonlardan Siparişi Faturaya Çekerken "Sipariş No" ve "Sipariş Tarihi" Bilgisini Fatura üzerindeki "Satınalma Sipariş No" ve "Satınalma Sipariş Tarihi" alanına aktarıldı.
 11. Gitti Gidiyor Entegrasyon Ayarlarına "T.C No/Vergi No Olmayanlarda Bunu Kullan" Alanı eklendi. TV Kimlik No veya Vergi Numarası boş olan Siparişlerde buradaki bilgiyi faturaya aktarır.
 12. Cari / Personel Raporlara "Cari İşlem Listesi" Raporu Eklendi. Belirtilen Tarih aralığında İşlem türü ve Cari Hesap Bazında Toplayıp Getiren Liste.
 13. e-Fatura Gönder Kısmına Müşteri bilgisi ve Belge No filtresi eklendi.
 14. Stok Kartı Listesine "Stok Oluşturma Tarih Aralığı", "Stok Değişiklik Tarih Aralığı" ve "Fiyat Değişiklik Tarih Aralığı" filtreleri eklendi.
 15. Gelen E-Fatura  Onaylama ve Reddetme deki problem giderildi.
  Lilamobil 16.07.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Ürün Tanımlarına "Menşei", "Birim Ağırlık" Alanları eklendi.
 2. Fiyat Girişlerine "Değiştirme Tarihi" alanı eklendi.
 3. "Ürünler" etiket tasarımına "Menşei", "Birim Ağırlık" ve fiyat bilgisine "Değiştirme Tarihi" alanları eklendi.
 4. Alış/Satış Fatura, Alış/Satış Sipariş, Teklif, Talep, Alış/Satış İrsaliye, Stok Giriş/Çıkış  işlemlerine satıra "Sıra" ve Birim Ağırlık Kolonları eklendi.
  NOT : Sıra : ürün eklenme sırası, Birim Ağırlık : Ürün tanımlarındaki Birim Ağırlık. Alanlar değiştirilemez. Yazdırma tasarımlarına Satıra "Birim ağırlık" ve toplamada "Toplam Ağırlık" alanları eklendi.
 5. Alış/Satış Sipariş Listesi, Alış/Satış Fatura Listesi, Alış/Satış Fatura Yazdırma Listesi ve  Alış/Satış Silinen İşlemler Listesi ne
  "Detay Bilgiler" Sekmesine "Satınalma Sipariş Tarih Aralığı", "Satınalma Sipariş No" ve "Kampanya No" filtre alanları eklendi.
  "Lİsteye" Satınalma Sipariş No ve Satınalma Sipariş Tarihi alanı eklendi.
 6. Seri Hareket Listesindeki Depo Adı alanı düzeltildi.
  Lilamobil 29.06.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Ürün Tanımlarında Ürünün Resmi Eklenmiş veya eklenmemiş bilgisinin Görüntülenmesi. Resim eklenmişlerde satırda resim iconu bulunmaktadır. Tıklayınca Tam ekran açmaktadır. 
 2. Alış/Satış Fatura, Alış/Satış Sipariş, Alış/Satış İrsaliye, Stok Giriş/Çıkış işlemlerinde Satırda resmi yüklenmişlerde resim iconu çıkmaktaydı. Resme Tıklanınca resmi tam ekran açmaktadır.
 3. Trendyol Entegrasyonunda "Unpacked" hatası giderildi.
  Lilamobil 02.06.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Cari, Kasa ve Banka Hesap Bakiye Listelerinden yavaşlıktan dolayı iyileştirme yapıldı. 

 2. E-Fatura İçeri Alma Kısmında Vergi Tipi Gönderilmeyen Faturaları içeri alırken hata veriyordu. Düzeltildi.

 3. "TiciMax" Entegrasyonu "http://" protokolü ile çalışıyordu "https://" protokolune göre düzenlendi.
  Lilamobil 19.03.2020 Güncelleme İçeriği
 1. "Muhasebe > Yevmiye Defteri" ne Sayfa Numarası "Ver" veya "Verme" seçeneği eklendi. 

 2. Fatura / Sipariş/ Teklif / Talep / İrsaliye / Stok işlemlerinde Barkod ile okutmalarda Marketlerdeki "Akıllı Terazi" barkodlarının okutulmasına göre düzenlendi.
  NOT : Akıllı Teraziden verilen barkod "27, 28, 29" ile başlaması gerekmektedir. Örnek : "2712345012409" barkodu için
  Ürün Barkodu: "2712345" ilk 7 hane ürün barkodu
  Ürün Miktarı: "01240" Sonraki 5 Hane Gram cinsinden birim. "1,240 Kg"
  Son Bit : "9"sistem tarafından kullanımlamaktadır.
  Yukardaki barkod okutulunca ürün tanımlarında "2712345" barkodlu ürün araması yapar.  ve "1,240" birimde ekleme yapar.

 3. Aşağıdaki Program lar için Listele kısmları yavaş olduğundan ilk grişteki listeleme işlemi iptal edildi.
  • "Cari Hesap Bakiye Listesi"
  • "Ödeme Tahsilat Raporu"
  • "Cari Risk İzleme Raporu"
  • "Depo Durumu (Seri Takip)"
  • "Stok Kritik Miktar Raporu"
  Lilamobil 26.02.2020 Güncelleme İçeriği
 1. Fatura / Sipariş/ Teklif / Talep Tasarımlarına "Satınalma Sipariş No ve Tarih" alanı eklendi.
 2. Gelen ve Giden Fatura Listelerinde Fatura Tipi "Temel", "Ticari", "Hal Tipi", "İhracat", "Yolcu Beraber" tipleri belirtildi.
 3. Fatura Tipi "IADE" Olanlarda 0 kdv li işlemlerde vergi Muhafiyet Kodu Zorunluluğu kaldırıldı.
 4. Çek/Senet Listesine ve Çek/Senet Ekle Kısmına "Açıklama" Filtresi Eklendi.
 5. "Alış/Satış Fatura KDV Listesi" ne "Toplam Miktar" alanı eklendi.
 6. Firma Parametrelerine "İşlemlerde Ürün Detayında Yalnız Faturaları Getir" parametresi eklendi.
 7. Cari Bakiye Listesine "Kod Aralığı" filtresi eklendi.
 8. KDV İstisna Tanımlarına "Özel Matrah" ve "İhraç Kayıtlı" kodları eklendi.
 9. Satış İşlemlerine "İhraç Kayıtlı Satış" ve "İhraç Kayıtlı Satış (İrsaliyeden)" eklendi.

E-Fatura Tipleri :

 • IADE: "Alış İade Faturası" ve "Alış İade Faturası (İrsaliyeden)" kısmından kesilen faturaların fatura tipi "IADE" olarak gönderilir."TEMELFATURA" Senaryosu ile Gönderilmelidir.
 • TEVKIFAT: Faturada Tefkifat seçili olması gerekmektedir. Tevkifatlı faturtalarda "0" KDV li işlem olmaması gerekmektedir. Eğer olursa Fatura 2 parçaya ayrılmalıdır.
 • IHRACKAYITLI: "İhraç Kayıtlı Satış" ve "İhraç Kayıtlı Satış (İrsaliyeden)" Kısımından girilen Faturalar "IHRACKAYITLI" olarak gönderilir. Faturadaki Ürünlerin KDV İstisna Kodu "ihraç Kayıtlı" İstisna kodlarından olmak zorundadır.
 • OZELMATRAH: Fatura Normal Satışsa ve faturada "0" KDV li Ürün/Hizmet varsa ve bu ürün/hizmetin KDV İstisna Kodu "özel matrah" İstisna kodlarından seçilmiş ise Fatura "OZELMATRAH" olarak Gönderilir.
 • ISTISNA: Faturada "0" KDV li ürün/hizmet varsa ve bu ürün/hizmetin KDV İstisna Kodu "Kısmi İstisna" veya "Tam İstisna" kodlarından biri seçiliyse ve yukardakiler sağlanmıyorsa Fatura "ISTISNA" olarak Gönderilir.
 • SATIS: Yukardaki İşlemlere dahil olmayan tüm faturalar, KDV Oranı "0" olan ve KDV İstisna Kodu "İstisna Olmayan Diğer" seçilen Faturalar "SATIS" olarak gönderilir.
  Lilamobil 14.02.2020 Güncelleme İçeriği
 
 1. "DEPO DURUMU - KARŞILAŞTIRMA" Listesine "Raf / Lokasyon" filtresi eklendi, listeyede eklendi (Yazdır ve Excel listesine de eklendi).
 2. "Yıllık Cari Satış Raporu" ve "Yıllık Cari Alış Raporu" na İadeleri Dalil et ve Hariç bırakma seçeneği eklendi.
 3. Alış / Satış / İade Faturaları, Stok Giriş / Çıkış, Alış/ Satış İrsaliye İşlemlerinde Miktar alanı "," (virgül) den sonra 2 hane girilebiliyordu, 5 haneye kadar artırıldı.
  Lilamobil 30.12.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "E-İrsaliye Modülü" Yapıldı.
 2. "E-Fatura Gönderiminde" Gönderilen Faturanın Belge Numarası Portaldaki gerçek belge numarası ile güncellendi.
 3. "LilaServis" Modülüne  "Cari Hesap Extre" Eklendi.
 4. "LilaServis" Modülüne "İşlem Silme" Eklendi.
 5. "LilaServis" Modülüne "Belirtilen Ürüne Ait Tüm Fiyat listesi fiyatlarını veren Servis" Eklendi.
  Lilamobil 15.11.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "E-Fatura Gönderme Kısmına" "Faturayı TL Olarak Gönder" Seçeneği Eklendi.
  NOT: Faturaları Döviz Olarak Sisteme girip E-Fatura Gönderme esnasında "TL" veya "Döviz" fatura olarak göndermek isteyenler için. eklendi. 
  a-) Fatura Döviz Faturası Olarak kaydedilirse gönderim esnasında "Faturayı TL Olarak Gönder" işaretlenirse fatura TL fatura olarak gönderilir.
  b-) Fatura gönderim esnasında "Faturayı TL Olarak Gönder" işaretlenmezse Fatura eskiden olduğu gibi kaydedildiği şekilde gönderilir.
 2. "E-Fatura Gönderme Kısmına" Toplu olarak Gönderme seçeneği eklendi.
  NOT : Birden fazla Fatura seçilerek toplu olarak e-Fatura sistemine gönderilebilir. Toplu gönderim işleminde Faturaları gönderim yaparken bir faturada hata alırsa ondan sonrakileri gönderme işlemini durdurur.
  Çok fazla Faturanın aynı anda gönderimi sırasında faturalar sırayla gönderime başlayacaktır. Gönderme işlemi İnternetin ve Servislerin hızına bağlı olarak zaman alabilir çok uzun sürmesi halinde zaman aşımı hatası verebilir.
  lakin işlem arka planda devam edebilir. Bu sebeple bu tarz hata verilmesi durumunda "Giden E-Fatura Listesi" ne girerek faturaların gönderilip gönderilmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir. 
  "Giden E-Fatura Listesi" ne girildiği takdirde Faturaların durum bilgilerini ve hangi faturaların gönderildiğini otomatik olarak güncelleyecektir. 
  İsteyenler yine eskisi gibi satırdan tek tek de gönderim işlemi sağlayabilirler.
  NOT : toplu veya tek gönderimlerde Fatura Tarih ve saatini dikkate alarak sırayla gönderim yapılması gerekmektedir.
 3. "Muhasebe > Tanımlar" kısmına "Yansıtma Hesap Şablon Tanımları" eklendi.
 4. "Muhasebe > Tanımlar" kısmına "Beyanname Ayarları" eklendi (KDV Beyannamesi 1 (1015A-1) ve KDV Beyannamesi 2 (1015B-2)).
 5. "Muhasebe > İşlemler > Mahsup Fişi" fiş girişine "Şablon" butonu eklendi. (Tanımlı Yansıtma Hesap Şablon tanımlarını getirir).
 6. "Muhasebe > Resmi Raporlar" kısmına "KDV Beyannamesi (1015A-1)" Eklendi.
 7. "Muhasebe > Resmi Raporlar" kısmına "KDV Beyannamesi (1015B-2)" Eklendi.
  Lilamobil 23.10.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "Cari Hesaplar > Ödeme Tahsilat Raporu" na Müşteri Temsilcisi Eklendi.
 2. "Cari Hesaplar > Cari Hesap Hareket Raporu" na Müşteri Temsilcisi Eklendi.
 3. "Kitap Bilgi Otomasyonu > Kitap Arama" kısmına "Raf/Lokasyon" kısmında arama eklendi.
 4. "Depo Durum Raporları"ndan "Tek Kalem Stok Hareket İzleme"ye Link eklendi.
 5. İşlemlerdeki "Yeni" ve "Kopyala" butonlarına Onay Uyarı Mesajı eklendi. (Yanlışlıkla tıklanırsa iptal edilebilmesi için)
 6. "Firma Tanımları > Parametreler" kısmına "Barkodla Ürün Eklemelerinde Bulamazsa Kibo Katalogdan Oluştur" parametresi eklendi.
  NOT : Bu parametre "Kitap Bilgi Otomasyonu" modülü varsa çıkacaktır. Yoksa Çıkmaz. İşaretlenirse; Alış İşlemleri, Stoklar eksiye düşüyorsa Satış işlemlerinde barkod ile ürün ekleme yaparken 
  ürün Tanımlarında ilgili barkodla ürün kaydı bulamazsa "Kibo Katalog" üzerinden arama yapar ve ürün kaydını oluşturur ve işleme getirir.
 7. Web Serviste "GetOfflineStokKartiListesi" servisine "FiyatListesiID" filtresi eklendi. 
  NOT : "FiyatListesiID" gönderilmezse veya "0" olarak gönderilirse varsayılan satış fiyat listesindeki fiyatı getirir. Eğer gönderilirse gönderildiği fiyat listesindeki fiyatı getirir.
  Lilamobil 23.09.2019 Güncelleme İçeriği

 

 1. "Stok Giriş/Çıkış", "Alış/Satış/İade İrsaliye" işlemlerinde Satıra "detay" butonu eklendi Faturadaki gibi son alış satış, depo ve fiyat bilgilerini gösteren
 2. Alış İşlemlerine "Alış Faturası Durum / Seri Listesi",  Satış İşlemlerine "Satış Faturası Durum / Seri Listesi" Eklendi. 
  NOT : Belirtilen tarih aralığındaki Fatura Durum ve Seri detay listesi. Seri Takibi Yapılan Ürünler için. 
 3. Genel Tanımlar "Ödeme Şekli Tanımları" ve "Teslim Şekli Tanımları" kısmına kod alanı eklenmiştir.
 4. Yönetim Raporlarına "Satışı Olmayan Ürünler Raporu" Eklendi.
  NOT : Belirtilen Tarih aralığında, belirtilen Depo veya depolarda (Seçilmezse tüm yetkli depolar), seçili işlem türlerinde (seçilmezse tüm işlemler) Kaydı olmayan ürünleri listeler
 5. Satış Faturası Detay bilgiler Kısmına "Ödeme Hesap No" Eklendi.

5. Madde; "Kamu e-Fatura Teknik Kılavuzu"nda Kamuya e-fatura kesilirken Ödemenin Yapılacağı IBAN bilgisi istenmektedir. Bu bilgi gönderilmediği takdirde e-Fatura Hataya düşecektir.
Kamuya e-Fatura Gönderimleri "TEMELFATURA" senaryosu ile gönderilmelidir.

Kamuya Kesilen e-Faturalarda 

 1. Ödeme Şekli Kodu (Detay Bilgilerdeki Ödeme Şekli)
 2. Son Ödeme Tarihi (Detay Bilgilerdeki Vade Tarihi)
 3. Ödemenin Yapılacağı Hesap Bilgisi (IBAN)            : (Detay Bilgilerdeki Ödeme Hesap No )
 4. Ödemenin Yapılacağı Hesabın para Cinsi (Faturanın Kaydedildiği Para Cinsi)
 5. Ödeme Notu (Detay Bilgilerdeki Ödeme Şekli Yanındaki Not Alanı)

Alanlarının Gönderilmesi istenmektedir. Girilen Faturada "Ödeme Şekli Notu" veya "Ödeme Hesap No" alanlarından biri girildiği takdirde Ödeme Bilgisi Gönderimi sağlanacaktır.

Ödeme Şekilleri

Ödeme Şekli Kodu

Ödeme Şekli Adı

1

  Ödeme Tipi Muhtelif

10

  Nakit

20

  Çek

23

  Banka Çeki

42

  Havale/Eft

48

  Kredi Kartı/Banka Kartı

ZZZ

  Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lilamobil 04.09.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. Firma Parametrelerine "Cari Hesap Seçimlerinde Bakiye Göster" parametresi eklendi.
  NOT : Bu seçenek işaretli olursa. Cari Hesap Seçimlerinde bakiyesini gösterir. İşaretli değilse Bakiyeleri göstermez.
 2.  Karlılık Raporuna "Marka" filtresi eklendi.
 3. Etiket Tasarımına Kenar Boşlukları eklendi.
 4. Fatura Tasarımına "Toplam Brüt Tutar" alanı eklendi.
 5. Alış/Satış İşlemleri Listesinde Satırlar Tanımlı Durum Rengine Göre renklenecektir.
 6. Yeni Firma Açılışında (Cari İşlem Tipi, Birim Tanım, Depo Tanım, Alış/Satış Fiyat Listesi Tanımı, Aktif Para Cinsi Kadar Kasa) açılışı yapıldı.
 7. İşlemlerde barkod ile okuma yapıldığı zaman eğer barkodda kayıt bulamaz ve hata verirse hata mesajı kapatılmadı. Tekrardan barkod okutularak eklemeler engellendi.
 8. Muhasebe Fiş Girişlerinde "Hesap Kodu, Hesap Adı, Borç Tutar, Alacak Tutar" alanlarına göre sıralama eklendi. 
  NOT : (Muhasebe Fişi Kaydedildiği Andaki sıra ile kaydedilir ve aynı şekilde yazdırılır.) Yukarıdaki alanlara göre sıralama yapılabilir.
  Lilamobil 11.07.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. Aşağıdaki raporların ilk girişteki listelemesi iptal edildi.
  • Kitap Modülü > Depo Durum
  • Kitap Modülü > Depo Durum - Karşılaştırma
  • Yönetim Raporları / Yıllık Alış/Satış Raporu
 2.  "Fatura, Sipariş, Teklif" tasarımlarına "Yetkili Kişi" alanı eklendi.
 3. Web Servisteki "GetOfflineStokKartiListesi" ne "Barkod" filtresi eklendi.
 4. "Alış/Satış Fatura", "Alış/Satış Sipariş", "Teklif", "Talep", "Stok Giriş/Çıkış", "Alış/Satış İrsaliye", "Depo Virman" 3. Satır İskontosu Eklendi.
 5. "Yönetim Raporları / Stok Alış/Satış Raporu"na "Yayınevi", "Marka" ve "Ürün Grupları" filtresi eklendi.
 6. "Stok Kartı Listesi" Etket Tasarım Fiyat Alanlara "Iskonto" alanı Eklendi (Oran), yazırma Excel listesine "İskonto" alanı eklendi.
 7. Yönetim Raporlarına "Günlük Alış/Satış Raporları" Eklendi. (Max : 31 gün listelenmektedir.)
  Lilamobil 15.05.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "Muhasebe > Raporlar" kısmına "Fiş Detay Listesi" eklendi. 
 2. "Alış/Satış Detay Listesine" "Liste ve Excel" kısmına "Marka" kolonu eklendi.
 3. "Sistem Menüsü > IP Adres Kısıtlaması" Tanımı eklendi.
  NOT : Bu kısımda IP Adresi tanımlaması yapılır. Eğer bu kısımda tanımlı kayıt varsa; "Yönetici" olmayan kullanıcılar programa giriş yaparken IP adresler bu tanımlamada varsa programa giriş sağlarlar. Aksi halde "Erişim yetkisi hatası verecektir."
 4. "Stok İşlemleri > Ürün Satış ve Tedarik Raporu" na "Raf/Lokasyon" sütunu eklendi..
 5. "Yönetim Raporları > Genel Durum (Bilanço)" raporu eklendi.
 6. "Giden E-Fatura Listesi" ve "E-Fatura Gönder" kısmına satıra gönderilmiş faturanın "Log Kayıtlarını" görmek için buton (icon) eklenmiştir.
 7. "e-Fatura > Satış İşlemleri Listesine" "Gönderilen, Gönderilmeyen", gönderilenler için Durum filtresi eklendi. 
 8. "Web Servis > Get Depo Durum Listesine" "DegisimTarih" filtresi eklendi. Döküman güncellendi. indirmek için tıklayınız
 9. "Sistem Menüsü > Stok Sayım Aktarma" Eklendi.
  NOT: "Kod,Miktar" bilgileri ile belirtilen koddaki ürün için belirtilen miktarda "Stok Girişi" yapar. 
  Lilamobil 02.04.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "Firma Parametrelerine" "Risk Limitini Aşanlarda Fatura Kaydetme" parametresi eklendi. 
  NOT : (Varsayılan İşaretsizdir) Bu alan işaretlenirse Risk Limiti geçtiği takdirde fatura kaydetmeye izin vermeyecektir..
 2. "Cari Hesap Extresi" ne Fatura Detayını getir denildiğindeki faturalarının detaylarına İskonto alanı eklendi.
 3. "Yönetim Raporları > Depo Maliyetleri" ve "Yönetim Raporları > Depo Maliyetleri (Alış Faturasına Göre)" raporlarına "Yayınevi" filtresi eklendi ve rapora ilk girişte listeleme yapmayacaktır.
 4. "Cari Hesap Tanımlarına" "Tümünde Ara" seçeneği eklendi Bütün alanlarda arama yapacaktır.
 5. "Kitap Bilgi Otomosyonu > Kitap Fiyat Güncelleme" kısmında "İndir" kısmına "Barkod ve Yayıncı Kodu" eklendi.
 6. "Kitap Bilgi Otomosyonu > Kitap Tanımları" kısmına, listelenen kayıtlardan barkodu olanların baş tarafına  "Kibo Katalogdan Güncelle" butonu eklendi.
  NOT : Bu alan Kitbın tüm bilgilerini Kibo Katalogrdan güncelleme yapacaktır. (Rap Lokasyon, Vergis İstisna Kodu, Vergi İstisna Açıklaması ve Açıklama Alanları hariç)
 7. "e-Fatura" müdülüne "Raporlar > Satış İşlemleri Listesi" Eklendi. 
  NOT : Satış İşlemleri ile Aynı işi gören Liste. Sadece Satış Faturası ve Alış İade Faturalarını Listeler. Liste Üzerinde "e-Arşiv/e-Fatura" olarak Gönderilenlerin Belge Numaraları, Fatura Tipi (e-Arşiv / e-Fatura), Fatura Durumu da Gösterilmiştir. Düzelt ve Yazdır İconları vardır.
  düzelt iconu faturayı açmak için, yazdır iconu ise e-fatura görüntüsünü PDF olarak görüntülemek için eklenmiştir.
 8. "Alış/Satış İşlemleri Listesi", "Alış/Satış İşlemleri Detay Listesi" tarih aralığı default bugün olarak değiştirilmiştir.
 9. "Sistem Menüsü" Kullanıcı yetkilerine açılmıştır. Sistem menüsündeki programlar "Kullanıcı" olarak tanımlanan kullanıcılara yetki olarak verilebilmektedir. (Bu yetkiler verilirken dikkat edilmelidir.)
 10. "Yönetim Raporları > BA ve BS Raporları" ve ""Muhasebe > BA ve BS Raporları" na "Vergi Numarasına Göre Gruplandır" seçeneği eklenmiştir.
  NOT : Bu alan işaretli ise Kesilmiş fatura üzerindeki vergi numarasına Göre gruplandırarak getirecektir. değilse tanımlı cari ve Vergi numarasına Göre getirecektir.
  Lilamobil 13.03.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "Fiyat Listesi Aktarma" kısmına Hesaplamalara "* (Çarpı), / (Bölü)" işlemleri eklendi.
 2. Entegrasyonlarda "Ayarlar" kısmına "İnternet Satış" bilgileri eklenmiştir.
  NOT : e-Ariv / e-Fatura kullananlar için İnternet Satış kısmını işaretler ve bilgileri girerse faturayı internet satış diye oluşturur ve girilen bilgileri faturaya aktarır. (e-Ariv / e-Fatura kullanmayanlar için "İnternet Satış" alanını işaretlemelerine gerek yoktur. )
  Ödeme Tarihi : Faturaya Aktarırken bu alanı Sipariş Tarihi olarak Atama Yapar.
  Gönderim Tarihi : Faturaya Aktarırken bu alanı Fatura Tarihi olarak Atama Yapar. (Fatura Tarihi = Oluştur denildiği andaki sistem tarihi olarak alır.)
 3. Resmi Muhasebede "KDV Beyannamesi" kısmında "Gelir/Gider" kısmı eklenmemişti eklendi.
 4. Resmi Muhasebe ve Yönetim Raporlarındaki "BA - BS Raporlarına" Vergi Numarasına Göre Gruplandırarak getirme eklendi.
  NOT : Vergi Numarası aynı girerek Farklı cariler açanlar için "BA-BS Raporlarında" tek cari gibi işlem yapacaktır.
 5. "Web Service" modülüne "Cari Hesap Listesi" ve "Personel Listesi" Servisleri eklendi.
 6. "Web Service" modülü için Döküman Güncellendi. Döküman için Tıklayınız.
 7. "TrendYol Entegrasyonu" yapıldı
  Lilamobil 04.02.2019 Güncelleme İçeriği
 
 1. "Sistem Menüsü > KDV Istisna Tanımları" Eklendi.
 2. "Ürün / Hizmet Tanımları" ve "Kitap Tanımlarına" "Toplu Güncelleme" butonu eklendi. Filtre kriterlerine gelen Kayıtların veya Seçilen kayıtların "KDV Oranı", "ÖİV Oranı" ve "İstisna Kod ve Açıklama" kısımlarını ayrı ayrı toplu güncelleme yapar.
  NOT : "e-Fatura" Kullanıcıları "0" KDV li ürün sattıklarında kdv muhafiyeti olarak o ürünün "Vergi İstisnası" kısmındaki kod ve açıklamaya göre e-faturaya gönderim yapacaktır.
  "e-fatura" gönderiminde 0 KDV li ürünlerin istisna kodları "KDV Istisna Tanımları" kısmındaki kodlarda bakarak faturayı "ISTISNA", "SATIS", "IADE", "TEVKIFAT" olarak gönderir.
  Detaylı bilgi için "http://efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html" sayfasındaki Kılavuzlar kısmındaki "UBL-TR1.2.1 Kılavuzları" nı indirerek "KOD LİSTELERİ" dökümanı okuyabilirler.
  Lilamobil 30.01.2019 Güncelleme İçeriği
 1. "Yönetim Raporları > Stok Alış/Satış Raporu" Eklendi
  NOT : Belirtilen Tarih Aralığındaki "Satış, Satış İade, Alış, Alış İade" Miktar ve net Tutarları, Seçilen "Alış ve Satış" fiyat listesi Fiyatlarını ve Seçilen Depoların belirtilen Tarih aralığındaki (Son Tarih) Depo Miktarını verir.
 2. "Yönetim Raporları > Alış/Satış Fatura KDV Listesi" Eklendi.
  NOT : Belirtilen Tarih Aralığındaki "Alış/Satış/İade Fatura Listesini" "%1, %8, %18" KDV Tutarlarını ve Matrahlarını veren Listedir. (Belirtilen KDV'ler Haricindeki KDV, OİV ve Tevkifatlar "Diğer vergiler Kolonunda Belirtilmiştir.")
 3. "Alış/Satış Fatura, Alış/Satış Sipariş, Teklif, Talep, Stok Giriş/Çıkış, Alış/Satış İrsaliye, Depo Virman" Girişlerinde "Tutar" ve "Tutar TL" kısımları açılmıştır. Bu alanlardan da Giriş Yapılabilmektedir.
 4. "Alış/Satış Fatura, Alış/Satış Sipariş, Teklif, Talep," Girişinde Satırda Bulunan ürünün Son alış satış Bilgilendirildiği Kısımda "Net Birim Maliyet" Alanı eklendi.
 5. "Alış İşlemleri Fatura İçeri Alma (XML)", "Gelen E-Fatura Listesi" Fatura İçeri alma kısmına "Eşleşmeyen Ürünler İçin Kayıt Oluştur" seçeneği eklendi.
  NOT : "Eşleşmeyen Ürünler İçin Kayıt Oluştur" Seçeneği işaretlenirse ürün kaydını sistemde bulamazsa Yeni bir Stok Kartı Oluşturur. (Barkod : "ManufacturersItemIdentification", Kod : "SellersItemIdentification" alanından okunur. Ürün arama kısmı Önce barkod ile kontrol eder, Bulamazsa ürün kodu ile kontrol eder yüne bulamazsa ürün adı ile kontrol eder. Yüne Bulamazsa "Eşleşmeyen Ürünler İçin Kayıt Oluştur" işaretli ise kayıt oluşturur. işaretli değilse hata mesajı verir.)
  Lilamobil 09.01.2019 Güncelleme İçeriği
 1. Cari Hesap Tanımlarına "Vergi No" filtresi Eklendi
 2. "Alış / Satış İşlemleri Yazdırma Listesi" ne Yazdırma ("Tümü, Yazdırılan ve Yazdırılmayan") filtresi eklendi.
 3. Alış/ Satış, Stok Giriş/Çıkış vs. işlemlerde Seri Takipli Ürünlerde Seri girişleri Kısmına (Tolu Seri girişi Eklendi.)
 4. Hepsi Burada Entegrasyonunda Sipariş Kısmına Gün (1, 2, 3, 7, 15, 30) gün parametresi eklendi. (Seçilen gün * 24) saat kadar öncesine ait siparişleri listeler.
 5. Kitap Modülünde Kitap Arama kısmında detay sayfası kapatılınca "Arama" kısmındaki texti seçip oraya focuslandırıldı.
 6. Kitap Modülüne "Satışı Olmayan Ürünler Raporu" eklendi. 
 7. Yönetim raporlarına "BA/BS Mutabakat Raporu" eklendi. (Etiket Tasarımından Etiket Tasarımı Yapılması gerekmektedir.)
 8. Alış / Satış İşlemleri Detay Listesine (Liste ve Excel kısmına) "Kart Tipi" Eklendi.
 9. Stok İşlemlerine "Depo Miktar Sıfırlama" eklendi.
  NOT : Seçilen Tarihte Seçilen Depo İçin Ürünlerin depo Miktarlarını Sıfırlar. Oluşturulan "Stok Giriş / Stok Çıkış" fişlerini altta listeler. Bu fişleri "Stok Fiş Listesi" raporundan da görebilirler.
 10. "Muhasebe Fiş" girişlerine "Kopyala" Butonu eklendi
  NOT : Kayıtlı Fiş açıldıktan sonra "Kopyala" butonuna basılırsa Kayıtlı Fişi Kapatır ve Kayıtlı Fişin Bir Kopyasını Yeni bir fiş Olarak Kopyalar.
  Lilamobil 17.12.2018 Güncelleme İçeriği
 1. Alış/Satış Fatura, Sipariş, İrsaliye, Stok Gris/Çıkış işlemlerinde "Yayınevi ve Yazara" Göre sıralama
 2. Kitap Aramada tek kitap gelirse Kitap detayı açılıyor. 
 3. Ürün / Hizmet Tanımlarına "Varsayılan Satış Fiyat Listesi" fiyatı getirildi
 4. Alış/Satış Dönüşüm Listesinde İşlem Tamamlandığı Takdirde Kayıt otomatik açılıyordu lakin popupa takıldığı için açılmıyordu. Açılıp açılmayacağı soruldu.
 5. Kitap Arama Kısmında Arama Bölgesi seçeneği eklendi. (Tümü, kod, barkod, vs..)
 6. "Kitap Otomasyonu > İşlemler" kısmına "Raf / Lokasyon Güncelleme" eklendi.
  NOT : İlgili Stok Hareket fişi içerisindeki tüm ürünlerin "Raf / Lokasyon" bilgisini toplu olarak değiştirme yapılabilmektedir.
 7. Offline Stok Fiş Listesinin XML formatına Değişim Zamanı "degisim" nodu ile eklendi.
 8. Cari Hesap Extrelerine "e-Fatura No" kolonu eklendi. e-Arşiv/e-Fatura kullananlar için portal fatura numarası (gerçek fatura numarası)
 9. Satış Faturasına "Satınalma Sipariş No" ve "Satınalma Sipariş Tarihi" alanları Eklendi. (E-faturaya Sipariş bilgisi olarak gönderilir.)
  Lilamobil 27.11.2018 Güncelleme İçeriği
 1. Firma Parametrelerine "Hızlı Satışta İskonto Değiştirebilsin" parametresi eklendi (Varsayılan olarak değiştirebilir.)
 2. Hızlı Satış Ekranına "İşlem Yapan Cari" Eklendi. 
 3. Firma Parametrelerine "Hızlı Satışta İşlem Yapan Cari Satırını Gizle" parametresi eklendi (Varsayılan olarak gizlenecek.)
 4. Hepsi Buradadan Çekilen Siparişlerde Açıklama Kısmına Kargo Kodu da Eklendi.
 5. Kargo Etket Tasarımına "Fatura Adres Bilgileri" eklendi.
 6. Offline Stok Güncelleme Servisinde Değişim Tarih Aralığına Saat de dahil edildi.
 7. "Satış Faturasında" Internet Satış Sekmesindeki "Ödeme Türü" alanı hem Girilebilir hem Seçilebilir olarak değiştirildi.
 8. "Offline Stok Kartı Listesine" Raf Lokasyon Bilgisi eklendi.
 9. "Yönetim Raporları > KDV Raporu" na Matrah Bilgisi Eklendi.
 10. Alış/Satış Detay Listesine "Döviz Kuru" alanı Eklendi (Liste ve Excel kısmına)
  Lilamobil 04.10.2018 Güncelleme İçeriği
 1. Kitap Modülünde Fiyat Güncellemede tarih teke düşürüldü.
 2. Kitap Modülünde "Alışların Satışı Raporu"na "Alış Net Maliyet" ve "Kalan Net Maliyet" kolonları eklendi.
 3. Offline Stok Kartı Listesinde "Değişim Tarihine" Fiyat Listesi Değişimleri de dahil edildi.
 4. "Dönemsel Alış/Satış Raporları" na "Marka" Kolonu eklendi ve markaya göre gruplama eklendi.
 5. "Hızlı Satışta" Kayıt dedikten sonra Cari ve Kasa Bilgisi sıfırlanıyordu kaldırıldı.
  Lilamobil 31.08.2018 Güncelleme İçeriği
 1. Alış / Satış Fiyat Listesi Girişine  "İçeri Aktar" butonu Eklendi.
  NOT : Ürün Kodu, ile Fiyat Güncellemesi Yapar. (Kod, Birim Fiyat, Kdv li Birim Fiyat ve Para cinsi girilerek Güncelleme Yapar.)
  Lilamobil 16.08.2018 Güncelleme İçeriği
 1. Web Servise "SaveOfflineSiparis" ofline satışları içeri alma methodu eklendi.
  NOT : web servis dökümanı için tıklayınız.
 2. N11 ve GittiGidiyor Entegrasyon ayarlarına "Her sipariş için Cari Hesap Oluştur" parametresi eklendi.

NOT: Bu seçenek işaretlenirse Her sipariş için yeni bir cari hesap kaydı oluşturacaktır.
  Lilamobil 01.08.2018 Güncelleme İçeriği
 1. "Yönetim Raporları > Depo Maliyetleri (Alış Faturasına Göre)" raporu eklendi.
  NOT : Ürünün Maliyetini Sadece Alış Faturasına Göre Hesaplar, "Stok Giriş Virman, Üretim" Maliyet kısmını etkilemez.
 2. Alış/Satış İşlemleri Detay Listesi "excel" Yazdırına Cari mail adresi eklendi.
 3. Çoklu Firma Kullananlarda Firma Seçim Ekranında "Kayıt" butonu "Giriş Yap" olarak değiştirildi.
  Lilamobil 04.10.2018 Güncelleme İçeriği