C/C++ Programlama 


Kurs Saati: 40 saat (8 gün)

Ön Koşul: Herhangi bir ön koşulu yoktur.

Temel Kavramlar

 • Programlama Dili Nedir

 • Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi

 • C ve C++ dillerinin farkı

 • Derleyici -Yorumlayıcı farkı

 • C ve C++ Program Yapısı

 • C/C++ Editörleri

• Veri Giriş-Çıkış İşlemleri

 • Veri Çıkış İşlemleri  (printf komutu , cout<< komutu)

 • Veri Girişi (Girdi İşlemi) Komutları  (scanf Komutu , cin>> komutu )

 • Veri Tİpleri

 • Operatörler

 • Mantıksal ve Bitsel operatörlerin karşılaştırılması

 • Matematiksel işlemlerin gösterimi

• Karar Yapıları ve Döngüler

 • if, if - else

 • nested yapılar

 • switch-case

 • while, do while

 • for

 • iç içe döngü yapıları

 • patterns

 • break, continue komutları

 • Diziler(Arrays)

 • Tek boyutlu diziler

 • Çift boyutlu diziler (matris)

 • Karakter dizileri(strings)

• Fonksiyonların Tanımlanması ve Fonksiyonlarla İşlemler

 • Kendi fonksiyonunu tanımlama

 • Fonksiyonların Parametre Değişkenleri

 • Fonksiyon parametresini dizi olması

 • Fonksiyon Parametrelerinde Tür Kontrolü

 • Özyinelemeli Fonksiyon Tanımlamaları

 • void, return, sizeof, static komutları

• Pointers

 • Pointer kavramı

 • Adres operatörü

 • Pointer değişkenler

 • Pointer aritmetiği 

 • Pointer dizileri

 • Pointer to pointer

 • Pointer hataları

• Yapılar ve Birlikler (Structures and Unions)

• Dosya İşlemleri

• Exception Mekanizması ve Hata Yakalama

• Ön işlemci Komutları


Eğitim Dili:
Eğitim materyalleri Türkçe-İngilizce olup anlatım Türkçe yapılacaktır.

Eğitim Yeri:

Eğitim online (uzaktan) yapılacaktır.