PYTHON Programlama (Proje Tabanlı)

 


Kurs Saati: 40 saat (8 gün)

Ön Koşul: Herhangi bir ön koşulu yoktur.

• Niçin Python?

 • Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi
 • Python Programlama Dilinin Tarihsel Gelişimi
 • Python Gerçekleştirimleri ve Python Dağıtımları
 • Python Programlama Dilinin Temel Özellikleri
 • Python Ortamının Kurulumu
 • Derleyici (Compiler) ve Yorumlayıcı (Interpreter) Farkı
 • .py, .pyc, .ipynb dosyaları ve farkları


• Python Programlama Diline Merhaba

 • Komut Yorumlayıcı Ortamda (REPL) Çalışma
 • Yorumlayıcılar ve # karakteri 
 • Docstrings
 • Python’da Temel Veri Tipleri
 • Python’da Tip Dönüşümü
 • Değiştirilebilir (Mutable) ve Değiştirilemez (Immutable) Tür Kavramları
 • Python’ da Değişken ve Sabit Tanımlamaları
 • PEP8 Önerileri
 • Fonksiyon ve Metot Kavramları
 • Built-in Fonksiyon ve Sınıf Kavramları
 • Operatör Kavramı, Operatörler Arasındaki Öncelik İlişkileri
 • Python’da Kimlik Operatörleri
 • input ve print Fonksiyonlarının Ayrıntıları
 • Escape Karakterleri

Veri Yapıları

 • Dolaşılabilir (Iterable) Nesne Kavramı
 • range Fonksiyonu
 • len,  in İşlevleri
 • Diziler (Arrays)
 • Listeler (Lists)
 • Dizi - Liste Farkı
 • Listeler Üzerinde İşlemler
 • Listeler Üzerinde Dilimleme İşlemleri (List Slicing)
 • Listelerin Açılması (List Unpacking)
 • Listelerle Çok Boyutlu Dizilerin Oluşturulması
 • Demetler (Tuples)
 • Demetler Üzerinde İşlemler
 • Demetlerin Açılması (Tuple Unpacking)
 • Kümeler (Sets)
 • Kümeler Üzerinde İşlemler
 • Değiştirilemez Kümeler (Frozen Sets)
 • Sözlükler (Dicts)
 • Sözlükler Üzerinde İşlemler
 • String’ler
 • String’ler Üzerinde İşlemler
 • String’lerin Dilimlenmesi
 • Proje: Verilen bir listeden istenmeyen kelimeleri veya karakterleri temizleme
 • Proje: Yazıcı tasarımı

 • Python’da Karar ve Koşul Yapıları

 • if, else, elif Deyimleri
 • match case Yapısı
 • while Döngüleri
 • for Döngüleri
 • break ve continue Deyimleri
 • Koşul Operatörleri
 • pass Deyimi
 • Proje: Dijital Kronometre

• Fonksiyonların Tanımlanması ve Fonksiyonlarla İşlemler

 • def ile kendi fonksiyonunu tanımlama
 • Argüman-Parametre Farkı
 • Fonksiyonların Parametre Değişkenleri
 • Fonksiyonların *’lı ve **’lı Parametreleri
 • Fonksiyon Çağrılarında Argümanların Kullanımı
 • *’lı **’lı Argümanlar
 • Fonksiyon Parametrelerinde Tür Kontrolü
 • Özyinelemeli Fonksiyon Tanımlamaları
 • İç İçe Fonksiyon Tanımlamaları
 • enumerate, reduce, map, filter ve zip Fonksiyonları
 • Proje: Python buit-in fonksiyonlarını yazma


• Modüller ve Paketler

 • Modüllerin Oluşturulması
 • Modüllerin import Edilmesi
 • Python Modül ve Script Farkı
 • Python’da Rastgele Sayıların Elde Edilmesi
 • Değişkenlerin Faaliyet Alanları (Scope) ve Ömürleri
 • LEGB Kuralı
 • bytes ve bytearray Türleri
 • Paket Kavramı
 • Paketlerin Oluşturulması ve import Edilmesi
 • Paketlerdeki _init_.py Dosyasının Anlamı
 • İç İçe Paketlerin Oluşturulması
 • pip ile paket kurulumu ve yönetimi
 • Proje: Metin seslendirme
 • Proje: Metin bulutunu resime dönüştürme

 • Comprehensions (Tek Satıra İndirgeme İşlemleri)


 • List Comprehensions
 • Set Comprehensions
 • Dictionary Comprehensions

• Üretici Fonksiyonlar ve Lambda İfadeleri

 • Üretici Fonksiyon (Generators) Kavramı
 • Üretici Fonksiyonların Tanımlanması ve Kullanılması
 • Lambda İfadeleri
 • Proje: LIFO | FIFO tabanlı bir hayvan barınağı 

• Exception Mekanizması ve Hata Yakalama

 • Python’da Exception Mekanizmasının Kullanımı
 • Exception’ların oluşturulması ve yakalanması
 • Exception Sınıflarının Yazılması
 • Çok Karşılaşılan Exception Sınıflar
 • Proje: Kendi exception sınıfını oluşturma 

• Dosya İşlemleri 

 • Dosya - Dizin İşlemleri
 • os, sys, shutil modülleri
 • Dosyaların Açılması ve Kapatılması
 • Dosyalarda Yazma ve Okuma İşlemleri
 • with deyimi
 • Text ve Binary Dosyalar
 • csv modülü ve dosya işlemleri
 • pandas modülü ile Excel dosyaları ile çalışmak
 • pandas modülü ile  JSON dosyaları ile çalışmak
 • pandas modülü ile HTML dosyaları ile çalışmak
 • PDF dosyaları ile çalışmak 
 • Proje : Dosya tabanlı bir sözlük | rehber programı
 • Proje: PDF dosyası üzerinde merge ve split işlemleri 

• Veritabanı İşlemleri

 • Veritabanı Nedir?
 • Temel SQL Sorguları
 • SQL - NoSQL Farkı
 • sqlite ile çalışmak,
 • pandas modülü ile veritabanı işlemleri,
 • Web scraping işlemleri
 • Proje : Veritabanı tabanlı öğrenci | müşteri takip programı

Eğitim Dili:
Eğitim materyalleri Türkçe-İngilizce olup anlatım Türkçe yapılacaktır.
Eğitim Yeri:
Eğitim online (uzaktan) yapılacaktır.
Eğitmen:
Dr. Bülent Çobanoğlu