PYTHON ile Veri Analizi


 

Kurs Saati: 30 saat (6 gün)

Ön Koşul: Python Programlama eğitim almış olmak


1. Veri Bilimi

 • Data Science (Veri Bilimi) Nedir?

 • Data Science ve Data Analytics farkı 

 • Colab / Jupyter Notebook

2. Python ile Veri Okuma / Yazma

 • Klasik Dosyalardan Veri Okuma

 • Excel Dosyalarından Veri Okuma

 • Veri Tabanlarından Veri Okuma

 • Web’den Veri Okuma

 • Dış Kaynağa Veri Yazma

3. Veri Bilimi ve İstatistik

 • İstatistiksel Hesaplamalar

 • Merkezi Eğilim (Mean, Median, Mode)

 • Merkezi Değişim (Varyans, Standart Sapma)

 • Kovaryans ve Korelasyon

 • Olasılık Dağılımları (Binom, Bernoulli)

4. NumPy ile Veri Analizi

 • Klasik Veri Yapıları (Lists, Sets, Tuples, Dicts)

 • NumPy ile Dizi İşlemleri

 • NumPy ile Matris İşlemleri

 • Reshaping

 • NumPy Dizileri Üzerinde İndisleme ve Dilimleme İşlemleri (Funcy Index)

 • NumPy ile İstatistiksel Hesaplamalar

 • NumPy Koşullu İşlemler

 • Numpy Metotları

5. Pandas ile Veri Analizi

 • Series Nedir?

 • Series  üzerinde işlemler

 • DataFrames Nedir?

 • DataFrame üzerinde işlemler

 • DataFrame'leri birleştirme (concatenate, merge, join)

 • NumPy Array’lerini Pandas DataFrame Dönüştürme

 • NumPy ve Pandas ile Koşullu İşlemler

 • Pandas ile Kayıp Veri Analizi

 • Pandas ile Çift Kayıtları Temizleme

 • Gruplandırma

 • pandas ile İstatistiksel Hesaplamalar

6. Matplotlib ile Veri Görselleştirme

 • Temel Çizim Şekilleri

 • Çubuk(bar) grafik çizimi,

 • Kutu(box) grafik çizimie 

 • Dağılım(scatter) grafik çizimi

 • Çoklu grafik çizimi,

 • Histogram çizimleri,

 • Grafiğe metin ekleme,

 • Grafiği resim dosyasına dönüştürme

7. Seaborn ile Veri Görselleştirme

 • Seaborn data setleri,

 • Seaborn grafikleri,

 • Trend Eğrisi

 • Proje: Covid verilerinin analizi


Eğitim Dili:
Eğitim materyalleri Türkçe-İngilizce olup anlatım Türkçe yapılacaktır.

Eğitim Yeri:

Eğitim online (uzaktan) yapılacaktır.