01.08.2023 e-Belgelere yeni karekod standardı

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu 17 Şubat’ta yayımlandı. 

Kılavuzda esasları belirlenen şekilde “Karekod”un 1 Eylül 2023’ten itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulundurulması gerekiyor.

Ayrıca yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasında karekod standardı kullanımı hakkında duyuru doğrultusunda e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olup internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar için de bir değişiklik yapıldı. Buna göre mükellefler internet üzerinde yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorunda. Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekiyordu. Yapılan duyuruya göre bu kapsamda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, satışa konu malın yanında bulundurmak zorunda oldukları e-İrsaliye örneği yerine https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html internet adresinde yayımlanan Karekod Standardı Kılavuzunun “2.5 e-İrsaliye Belgesinde Karekod Bilgileri” bölümünde belirtilen alanları içerecek şekilde oluşturacakları ve üzerinde "e-İrsaliye Karekodu" ibaresini içeren “Karekod”un çıktısı veya etiketini kullanabilecekler. Bu şekilde oluşturulan ve ambalaj ya da paket üzerinde bulunması gereken “Karekod”un çıktısı veya etiketinin tam ve eksiksiz şekilde okunabilir olması gerekiyor. 

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları bekleniyor.

 

  01.11.2022 2023 yılında kimler e-Defter’e geçecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son tebliğe göre e-Defter’e geçmek zorunda olan tüm sektörler;
 
* 2021 yılı cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olan işletmeler
 
* 2020 veya 2021 yılları cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan e-ticaret firmaları
 
* 2020 veya 2021 yılı cirosu 1 Milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul veya motorlu taşıtlar sektörü
 
* Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesine sahip olan otel işletmeleri
 
* İşletme hesabı esası hariç e-Fatura’ya zorunlu olarak geçen mükellefler
 
* Geçmiş yıllarda e-Fatura zorunluluğuna tabi olan sektörlerde faaliyete başlayan firmalar
 
* Bağımsız denetim şirketleri
 
* İsteğe bağlı e-Defter’e geçmek isteyen e-Fatura mükellefleri
 
ticari defterlerin dijital ortamda düzenlenmesine olanak sağlayan e-Defter’e geçmek zorundadır.
 
 

  01.09.2021 E-İrsaliye Güncellemesi

Gelir İdaresi Başkanlığının 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yaptığı e-İrsaliye güncellemesine ilişkin;
 
1. Teslimat Adresi Zorunludur
Bu Alanda; Ülke, Şehir, Mahalle/İlçe, Posta Kodu Bilgileri Girilmelidir.
 
2. Taşıyıcı Firma Bilgileri Ya Da Şoför Bilgileri Alanlarından En Az Biri Zorunludur
Bu Alanda; Taşıyıcı Firma Bilgileri ya da Şoför Bilgilerinden Biri Girilmelidir.